Dầu gội phủ bạc màu đen chỉ 15 phút nhuộm là đen tóc. LH: 0375 125 449

Dầu gội phủ bạc

x